Inwentaryzacje terenów zieleni

Niezbędny element procesu uzyskania pozwolenia na budowę stanowi inwentaryzacja terenów zieleni. Zdarza się, że roślinność porastająca daną posesję koliduje z planowaną zabudową terenu. Chcąc uzyskać ewentualne pozwolenie na usunięcie z terenu budowy drzew oraz krzewów konieczne będzie uzyskanie pozwolenia, które można otrzymać po fachowo przeprowadzonej i udokumentowanej w odpowiedni sposób inwentaryzacji. Nasza firma wykonuje profesjonalne inwentaryzacje dendrologiczne – sporządzamy dokładny ilościowy oraz rodzajowy spis gatunków drzew i krzewów. Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów drzew, a następnie przenosimy uzyskane podczas pracy w terenie informacje na mapę. Wychodzimy naprzeciw potrzebom Naszych klientów, dlatego Nasze inwentaryzacje obejmują dokumentacje fotograficzną, opisową – określającą szczegółowo nazwy drzew wraz z obwodem pnia oraz wysokością korony, a w przypadku krzewów uwzględniającą zajmowaną przez nie powierzchnię terenu oraz wysokość. Tworzymy dokumentacje tabelaryczne, a także graficzne – wskazującą lokalizację roślin w formie mapy. Nasze inwentaryzacje wykonywane są w dokładny i profesjonalny sposób przez wykształconych i doświadczonych pracowników. Każde zlecenie staramy się traktować jak nowe wyzwanie, które daje nam poczucie satysfakcji i wyzwala pasję, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzać inwentaryzacje na najwyższym poziomie, dostarczając Naszym klientom dokumentację najwyższej jakości.

Zapraszamy do kontaktu!

Z chęcią porozmawiamy o Twoim ogrodzie!